Media

Pro vstup na stadion je nutné vlastnit akreditaci. Po potvrzení ze strany klubu jsou akreditace k dostání na vrátnici zimního stadionu na uvedené jméno. Tyto akreditace je nutné po zápase na stejné místo vrátit. Pro vstup na stadion je určen hlavní vchod.

NEWSLETTER