Orli Znojmo Orli Znojmo

Opravy na stadionu se komplikují. Bezpečnost je ale nejdůležitější, říká starosta Grois

Opravy na stadionu se komplikují. Bezpečnost je ale nejdůležitější, říká starosta Grois

V dopoledních hodinách obdržel klub oficiální vyjádření od zhotovitele a města Znojma o průběhu oprav na Zimním stadionu ve Znojmě, kde specializovaná firma od konce května provádí kompletní technologickou obměnu chladícího zařízení.

Rekonstrukce se provádí z důvodu již nevyhovujícího stavu technologie chlazení ledové plochy. „Jelikož se k chlazení používá čpavek, což je vysoce toxická látka, nejde o banální věc, ale naopak o velmi významnou opravu na zimním stadionu. Únik čpavku by byl velmi nebezpečný, proto jsme se rozhodli pro kompletní obměnu technologie. Bezpečnost je pro nás vždy na prvním místě,“ připomíná starosta města Znojma Jan Grois.

Jak ukázaly kontrolní dny na stavbě, jedná se opravdu o technologicky náročný proces oprav, jehož součástí je mj. položení 24 km trubek chlazení. V průběhu rekonstrukce se ale objevily jiné neočekávané komplikace. Byl zjištěn problémový stav svislé železobetonové stěny chladícího kanálu, který byl odhalen právě až po odkrytí vrchních vrstev chladicího systému. Degradovaný povrch kanálu se musí očistit, doplnit hydroizolací, musí se provést očištění a doplnění výztuže a tepelně-izolačních vrstev a nakonec se musí aplikovat sanační hmoty. To jsou vše práce, se kterými se nepočítalo.

„Tyto komplikace měly plánované práce natáhnout až o dva měsíce, což pro nás bylo nepředstavitelné. Po důkladném zvážení všech možností a po dohodě s firmou se nám nakonec podařilo domluvit, že na led se bude moci na konci září. Jiné řešení s ohledem na zdraví a bezpečnost neexistuje,“ přináší závěry z dnešního kontrolního dne na stadionu starosta Grois.

Na stadionu probíhá kompletní technologickou obměnu chladícího zařízení.

„Je samozřejmě nepříjemné, že se tím pádem nestihne zářijový začátek EBEL ligy Orlů, kvůli fanouškům mě to mrzí o to více. Navíc se budou muset vyřešit i utkání mládežnických oddílů. S klubem jsme ale v kontaktu a nastalou situaci chceme společně vyřešit. Ale čpavek opravdu není sranda, tady musí hrát prim bezpečnost. Vždyť na ledě trénují stovky dětí i dospělých a na utkání chodí tisíce fanoušků,“ zdůrazňuje v tiskové zprávě Grois.

„Není to pro nás a ani pro fanoušky příjemná zpráva. Původní prognózy zněly, že by se na znojemském ledě mohlo bruslit již k 1. září, a pokud vše dobře půjde, tak ještě cca o 14 dní dříve. Z tohoto předpokladu také vycházel náš harmonogram,“ říká manažer klubu Petr Veselý. „Nicméně tyto okolnosti chápeme, nemůžeme je nijak ovlivnit a musíme se s nimi vyrovnat. Bezpečnost je v tomto případě na prvním místě,“ pokračuje.

„Pro celý klub je to ovšem velmi komplikovaná situace, která nemá mnoho řešení. Musíme vše promyslet, naplánovat a najít nejlepší možnou variantu pro oddíly mládeže i mužů. Vzhledem k okolnostem je nyní jisté, že přátelská utkání odehrajeme na venkovních kluzištích, budeme muset také odložit první dva domácí zápasy EBEL. Fanoušci ovšem o žádný mistrovský zápas ve Znojmě nepřijdou, tato utkání se přesunou do náhradních termínů,“ zdůrazňuje Veselý. „Podobně budeme chtít vyřešit i zápasy mládežnických oddílů, kde vzhledem k jejich počtu a školním povinnostem to bude ještě komplikovanější. Věříme, že zhotovitel i město Znojmo dělají maximum proto, aby ve znojemské aréně byl led co nejdříve."

Hned po obdržení těchto informací začal klub připravovat a realizovat krizový plán. Už nyní je možno říci, že plánované domácí přípravné zápasy sehrajeme se Zlínem na stadionu ve Zlíně, se Zvolenem v Hodoníně a s Karlovými Vary v Telči. „Majitelé permanentek budou mít samozřejmě zajištěn na tyto zápasy vstup zdarma a společně se zástupci Fan clubu Orlů diskutujeme o zajištění náhradní dopravy na tyto zápasy. Současně pak uvažujeme nad vhodnou kompenzací za přeložené domácí přípravné zápasy v podobě akcí pro držitele permanentek v průběhu sezóny. Jakmile dosáhneme dohody, budeme fanoušky neprodleně informovat, stejně jako o organizačních pokynech k těmto zápasům," vysvětluje Petr Veselý.

„Věříme, že tuto pro všechny nepříjemnou situaci, kterou nikdo z nás nemohl ovlivnit, stejně jako klub pochopí i fanoušci a partneři a společně do nové sezóny vstoupíme jako jeden tým," dodává prezident klubu Pavel Ohera.