Konference mládeže potvrdila ve funkci stávající vedení

Aktuální zprávy
ST 30. 5. 2018
V úterý 29. května proběhla v zasedacím sále Agrodomu ve Znojmě mimořádná konference spolku HC Orli Znojmo - mládež. Z celkového počtu 204 možných se této konference zúčastnilo celkem 139 členů spolku, což znamená, že konference byla plně usnášeníschopná.

Výsledkem této mimořádné konference je potvrzení ve funkcích jak stávajícího výkonného výboru spolku, tak dozorčí rady spolku, a to na základě těchto hlasování:

Hlasování o odvolání výkonného výboru spolku:
Pro odvolání: 19 členů
Proti odvolání: 98 členů
Zdrželo se: 22 členů

Hlasování o odvolání dozorčí rady spolku:
Pro odvolání: 0 členů
Proti odvolání: 118 členů
Zdrželo se: 21 členů

Zápis ze schůze bude doplněn do sekce Mládež. Všem přítomným děkujeme za účast.

NEWSLETTER