Rozhodnutí výkonného výboru HC Orli Znojmo - mládež

Juniorský hokej
ST 11. 3. 2020
Vedení znojemské mládeže prozatím do 15. března 2020 ruší veškeré tréninky a zápasy pořádané HC Orli Znojmo - mládež, z.s.

S ohledem na úterní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu týkající se zejména zrušení výuky na školách a zrušení akcí nad 100 účastníků a v reakci na rozhodnutí města Znojma stanovující limit na 90 účastníků, se s účinností od 11. 3. 2020 prozatím do 15. 3. 2020 ruší tréninky a zápasy pořádané HC Orli Znojmo - mládež, z.s.

Vedení spolku ani ve spolupráci s vedením zimního stadionu není schopno zajistit, aby při jednotlivých trénincích, zvláště pokud na sebe navazuji tréninky různých kategorií, nebyl překročen městem stanovený počet 90 osob na jedné akci, což zahrnuje počet osob pohybujících se v prostorách zimního stadionu, tedy dětí, rodičů i trenérů.

Jedná se o nezbytné a dočasné opatření, které je v souladu se záměrem opatření vlády.

Tímto je od úterních 18:30 hodin zakázán vstup do šaten, v dalších dnech vstup pouze po dohodě s předsedou spolku.

Dne 12. 3. od 16:30 do 17:00 bude možnost vyzvednout výstroj. Další informace ohledně vývoje poskytneme během víkendu.

Rudolf Cakl, předseda spolku
Jaroslav Kuba, místopředseda spolku

NEWSLETTER