Zápis ze schůze HC Znojemští Orli - mládež

Juniorský hokej
ST 21. 5. 2014
Na přelomu dubna a května se uskutečnily dvě zasedání výkonného výboru HC Znojemští Orli - mládež. Zápisy z obou schůzí přinášíme v těle tohoto článku.

Zápis ze schůze HC Znojemští Orli - mládež ze dne 28. 4. 2014

Přítomni:
Petr Kučírek
Jan Hamřík
Ivo Lander
Peter Pucher
Roman Hobza

1. Volba předsedy a místopředsedy proběhla jednohlasně. Předsedou HC Znojemští Orli - mládež byl zvolen pan Jan Hamřík, místopředsedou pan Petr Kučírek.
2. Na návrh nového předsedy byl pan Peter Pucher pověřen jako zástupce rodičů a zároveň hokejový odborník do funkce koordinátora spolupráce s rodiči.
3. Veškerá komunikace s výkonným výborem bude probíhat písemnou formou
4. Všichni přítomní se dohodli, že každý zápis ze schůze výkonného výboru bude všem členům výkonného výboru zaslán elektronickou poštou.

Zápis z jednání výkonného výboru ze dne 1. 5. 2014

1. Projednání rozpočtu hokejové sezóny 2014-2015.
2. Spolupráce s A-týmem, účast hokejistů tohoto týmu na tréninku mládeže. Opětovné zavedení tréninků gólmanů.
3. Rozdělení trenérských postů.
4. Rozpis všech mládežnických tříd na letní přípravu.
5. Projednání chování mládeže. Údržba v hokejových kabinách a v prostorách zimního stadionu.
6. Inventarizace skladu s hokejovou výstrojí.
7. Příspěvky:
- přípravka 5000,- Kč
- 3-4 třída 6000,- Kč
- SŽ, MŽ až juniorka 9500,- Kč.

Příspěvky lze uhradit ve třech splátkách - do 30. 6., 30. 11., 31. 1.

NEWSLETTER