Orli Znojmo Orli Znojmo

Zhodnocení a bilancování sezóny 2017/18 spolku HC Orli Znojmo - mládež

Zhodnocení a bilancování sezóny 2017/18 spolku HC Orli Znojmo - mládež

První kompletní sezónu má za sebou nové vedení znojemské mládeže. Na jejím konci přichází bilancování uplynulého období. Zároveň všechny členy spolku zveme na mimořádnou konferenci v úterý 29. května od 18 hodin v sále Agrodomu.

Vážení členové spolku,

Vážení rodiče,

dovolte nám vás seznámit s aktuální situací spolku, zhodnocením končící sezóny a výhledem do sezóny nové.

Na úvod je nutné si připomenout několik faktů, které dlouhodobě negativně ovlivňují nebo ovlivňovaly fungování a chod našeho spolku.

Současné vedení spolku ve formě Výkonného výboru (dále jen VV) ve složení Ing. Luděk Stromko, Mgr. Petr Veselý a Jaroslav Kuba (v červnu 2016 nahradil ve funkci Pavla Pigla) se ujalo vedení spolku na žádost jeho členů v září roku 2015, kdy tuto funkci převzalo po rezignaci a naprostém rozpadu původního vedení spolku, které fungovalo od dubna 2014 ve složení Jan Hamřík, Peter Pucher, Petr Kučírek, Roman Hobza a Jiří Lander.

Aktuální VV se musel po převzetí spolku v první řadě vypořádat zejména s neřešenými nebo spornými závazky spolku, které po sobě předchozí a výše zmíněný výkonný výbory zanechaly. Tyto závazky přímo a zásadně ohrožovaly samotnou existenci spolku.

Nyní Vám můžeme oznámit, že spolek HC Orli Znojmo - mládež je k dnešnímu dni bez jakýchkoliv dluhů, se zajištěnou základní dotací od města Znojma ve výši 4 milióny korun a s finančním plánem na vyrovnané hospodaření což znamená bezproblémové fungovaní i do dalších let.

V lednu 2017 proběhla konference, která ve funkcích aktuální členy vedení spolku potvrdila a dala jim spolu se sportovním manažerem Miroslavem Vybíralem řádný dvouletý mandát do února 2019. Tato konference mimo jiné vytyčila za jeden z hlavních úkolů VV obnovení fungování všech věkových kategorií, zejména pak kategorie staršího dorostu, což se podařilo. Nyní je tedy čas na krátké bilancování, co se po první kompletní sezóně pod novým vedením povedlo a na čem je třeba dále zapracovat.

Co se povedlo?

 • Podařilo se zásadně navýšit a ufinancovat objem ledů pro mládežnické kategorie, v porovnání s rokem 2015 se jedná o 20% nárůst. To znamená podstatě více času pro děti na ledě a tím lepší podmínky k jejich rozvoji (vedení spolku tak muselo do rozpočtu navíc oproti roku 2015 zajistit částku 325 000,- Kč).
 • Díky kvalitnímu náboru se podařilo do našeho spolku přivést velké množství nových dětí a tím rozšířit základnu spolku z původních cca 140 dětí v roce 2015 na více než 220 dětí nyní. To z nás činí jeden z největších sportovních spolků mládeže v regionu, jehož hlas nejde při přerozdělování prostředků přeslechnout.
 • Spolek HC Orli Znojmo - mládež ve spolupráci s městem Znojmem organizačně a personálně zajišťuje tzv. "Školičku bruslení" určenou pro všechny děti a mateřské školy z regionu. Tím zajišťuje další důležitou provázanost do sociální sféry a součinnost s největším donátorem našeho spolku, městem Znojmem.
 • Podařilo se otevřít nové kategorie. Jsou to opět mužstvo staršího dorostu a nově druhý tým mladších žáků tak, aby všichni členové týmu mohli pravidelně hrát zápasy. Do budoucna se počítá také s otevřením druhého týmu pro starší žáky, případně samostatných týmů 3. a 4. tříd.
 • Podařilo se rozšířit trenérský tým ze sedmi trenérů v roce 2015 na jedenáct trenérů nyní. Nově se jedná o trenérku bruslení, kondičního trenéra a trenéra brankářů. Došlo k zintenzivnění jejich práce, což v praxi opět znamená vyšší poskytnutou péči vašim dětem.
 • Aktivní účast sportovního vedení spolku a trenérů spolku v krajských orgánech Českého svazu ledního hokeje, a tím možnost v rámci řádů a pravidel ovlivňovat a zastávat zájmy znojemského mládežnického hokeje.
 • Byla uzavřena dohoda s "A" týmem Orlů Znojmo o bezplatném využívání posilovny, kolárny a rozcvičovny všemi týmy mládežnických kategorií, a podařilo se tak zajistit výrazné zlepšení podmínek pro trénink.
 • Byla uzavřena dohoda o bezplatné užívání vybavení kabin Juniorů a SD, jejichž majitelem je Orli Znojmo s.r.o.
 • Byla uzavřena dohoda o bezplatném vedení a administrace sekci "Mládež" na stránkách www.hcorli.cz, která slouží jako základní informační kanál spolku. V případě standardní administrace a spravování firmou na samostatné internetové doméně by se dle odhadu společnosti eSports.cz, jenž se na sportovní weby tohoto typu specializuje a je jejím největším poskytovatelem v ČR, jednalo o částku minimálně 50 000,- Kč ročně, která tak může být použita pro vaše děti."
 • Stejně tak byla uzavřena dohoda o bezplatném přenechání hrané použitelné výstroje "A" týmu pro potřeby mládežnických oddílů.
 • Podařilo se rekonstruovat a zkvalitnit tak zázemí šaten pro kategorie MD, SŽ, MŽ a 3. + 4. třídu.
 • Pro zajištění zkvalitnění podmínek tréninku pro nejmladší kategorie byly pořízeny mantinely na minihokej.
 • Podařilo se zajistit udržení stálých podporovatelů spolku, např. Fachkas. Dále byli osloveni a zajištěni noví partneři znojemské hokejové mládeže, jako jsou např. společnosti Cars Trade, Lika - zn, Orli Znojmo s.r.o., HaM a PPO cz.
 • Podařilo se zachovat podporu rakouského hokejového svazu na účast týmů HC Orli Znojmo - mládež v projektu EBJL a EBYSL ve výši cca 438 000,- Kč.
 • Několik hráčů HC Orli Znojmo - mládež se prosadilo do národních reprezentací, další pak pravidelně reprezentují náš klub v regionálních výběrech.
 • Založení informačního kanálu FB Orli Znojmo - mládež, na kterém se pravidelně objevují příspěvky týkající se mládežnického hokeje ve Znojmě.
 • a mnoho dalšího...

Na čem je třeba zapracovat?

 • Dlouhodobá snaha o vybudování střelecké místnosti pro hráče HC Orli Znojmo - mládež v prostorách ZS Znojmo, ztížená zejména plánovanými stavebními úpravami na ZS Znojmo a neexistencí vhodného prostoru
 • Nalezení standardního kanálu pro lepší komunikaci mezi vedením a členy spolku
 • Zoptimalizování časového rozvrhu tréninkových jednotek s ohledem na reálné možnosti ZS Znojmo
 • Obnovit snahu o získání přidělených, ale nevyplacených dotačních prostředků na rekonstrukce vybavení šaten z projektů ČSLH, zastavených plošně pro všechny žadatele na základě kauzy týkající se rozdělování státních dotací do sportu v loňském roce.

Výhled do nadcházející sezóny 2018/2019

Prioritou vedení spolku HC Orli Znojmo - mládež je dále zachování pokud možno všech věkových kategorií a jejich případné rozšíření na základě počtu dětí o druhé týmy tak, aby všechny děti měly možnost pravidelně nastupovat k utkáním. O tom, kterých z dostupných soutěží se budou týmy HC Orli Znojmo - mládež účastnit, rozhodnou sami členové spolku/rodiče dotčených dětí na základě hlasování.

V současné době probíhají jednání s vedením "A" týmu o systematickém začleňování hráčů starších kategorií do tréninku prvního mužstva. Vybraní znojemští hráči by také měli dostat možnost v přípravném procesu "A" týmu před novou sezónou.

Cílem je také zajistit dětem kvalitnější zázemí na zimním stadionu ve Znojmě, proto jsme již vstoupili do jednání s městem Znojmem o možnosti užívání zrekonstruovaných kabin na ZS,které by našim dětem poskytly zázemí na nejvyšší úrovni.

Ruku v ruce s tímto bude probíhat naše snaha o další zkvalitnění trenérského týmu spolku.

Stejně tak intenzivně jednáme o možnosti využití umělé ledové plochy, která byla přes zimní období umístěna na Horním náměstí nejen jako tréninkové plochy, ale také pro využití v plánované střelecké místnosti přímo na ZS Znojmo. Vše je směřováno k co možná nejkvalitnějším podmínkám k výchově a na základě toho dosazení sportovních výsledků.

Oslovit další potenciální podporovatele našeho spolku z řad znojemských i mimo-znojemských firem a podnikatelů. Podány byly také mimo standardní žádosti o dotace další mimořádné žádosti (JMK, Nadace ČEZ, ČSLH ad.) na projekty, které by pomohly dále zkvalitnit výchovu dětí a mládeže v našem spolku.

Nyní je hospodaření spolku vyrovnané. Finanční situace je konsolidovaná, veškeré splatné závazky z minulosti jsou uhrazeny. Postupným dofinancováním z dotací, příspěvků a darů pak dochází k průběžným úhradám vzniklých závazků z činnosti spolku, jako je užívání ledové plochy, zajištění dopravy atd.

Naším cílem je zachování kontinuity a pokračování v současné práci spolu s plněním vytyčených cílů.

Vyzýváme tedy rodiče, aby zvážili, zda věřit planým a nepodloženým slibům, které zde již v nedávné minulosti byly a skončily v roce 2015 prakticky celkovým kolapsem spolku HC Orli Znojmo – mládež, nebo společně pokračovat v nastolené cestě rozumného hospodaření a postupného zkvalitňování zázemí pro naše děti.

Tímto bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci a těšíme se na její další pokračování.

S úctou za spolek HC Orli Znojmo - mládež

Výkonný výbor:
Ing. Luděk Stromko
Mgr. Petr Veselý
Jaroslav Kuba